WCF, Великий Новгород

08.06.2013

D*Banzai - HP, Nom bis, Best op. sex,
Elf Foggyson - CACE,
Bluemingdale - CACJ , Nom bis, Best junior, Best of Breed,
Foggycoon Addis -  CACJ , Nom bis, Best junior , WCF ring - 3.

 
 

© foggycoon.ru, 2023